WFOŚIGW w BiałymstokuPrzeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ) -

Treść

Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

Działania z zakresu Likwidacji Zagrożeń obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z zapobieganiem wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz z likwidacją ich skutków.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska – zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Państwowa Straż Pożarna

Forma i poziom dofinansowania

1. Pożyczka

  • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
  • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3% w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,
  • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

2.  Dotacja na zasadach ogólnych – w 2023 roku brak naboru wniosków na zadania z zakresu – Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

  • do 60% kosztów rzeczywistych zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

Osoby do kontaktu
Izabela Grygorczuk
tel. (85)875–81–93
igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

3Dotacja zgodnie z „Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych” 

Aktualnie trwające nabory