WFOŚIGW w BiałymstokuWsparcie Inwestycji -

Treść

Wsparcie Inwestycji

Dla kogo?

Planujesz inwestycje chroniące środowisko?

Szukasz finansowania dla ich realizacji?

Oczekujesz profesjonalnie dobranej oferty?

Skontaktuj się z naszym Doradcą!

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych Inwestorów:

 • przedsiębiorców indywidualnych
 • mikro i małe przedsiębiorstwa
 • zakłady średniej wielkości
 • duże podmioty przemysłowe
 • spółki zarządzane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • Państwowe Jednostki Budżetowe
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe.

Specjalizujemy się w doborze finansowania dla:

 • Poprawy efektywności energetycznej
 • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Zmniejszania zużycia paliw i surowców.

Wskażemy, gdzie szukać finansowania dla innych potrzeb poprawy środowiska.

W ofercie dotacyjnej lub pożyczkowej znajdziecie Państwo:

 • Środki Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-20 będących w ofercie NFOŚiGW
 • Środki programów krajowych z oferty NFOŚiGW
 • Możliwości wsparcia poprzez dedykowane zaangażowanie kapitałowe ze strony NFOSiGW
 • Programy finansowe z oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Programy finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
 • Preferencyjne kredyty bankowe związane z działaniami proekologicznymi.

Umów się na konsultację!