WFOŚIGW w BiałymstokuStrategia Funduszu -

Treść

Strategia Funduszu

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest dokumentem planistycznym wyznaczającym główne obszary działania Funduszu dla finansowego wspierania przedsięwzięć na rzecz środowiska i gospodarki wodnej.

Jest przygotowywana i uchwalana na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt 1 oraz art. 400 k ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przy opracowaniu Strategii działania uwzględnia się uwarunkowania krajowe i regionalne oraz rekomendacje wynikające ze Wspólnej Strategii działania Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2017–2020 (PDF, 15.9MB)

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2021–2024 (PDF, 23.1MB)