WFOŚIGW w BiałymstokuProjekt Doradztwa Energetycznego (od 2024 roku) -

Treść

Projekt Doradztwa Energetycznego (od 2024 roku)

Tworzymy ogólnokrajową sieć Doradców Energetycznych!

Znajdziesz nas w każdym Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 • Nasze doradztwo kierujemy do wszystkich, którzy dbają o środowisko, stawiają na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
 • Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z ochroną środowiska.
 • Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji.
 • Wskazujemy dostępne na rynku źródła finansowania inwestycji.
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty i prowadzimy zajęcia informacyjno-edukacyjne.
 • Szkolimy Energetyków Gminnych w całym kraju.

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu!

ul. Św. Rocha 5 lok. 1 (wejście bezpośrednio z ulicy)

15–879 Białystok

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Michał Frydrych Inspektor (85) 875–81–82 | 887–447–793 mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Olszewski Referent (85) 875–81–90 | 887–447–792 tolszewski@wfosigw.bialystok.pl
Przemysław Sojko Inspektor (85) 875–81–91 | 887–447–794 psojko@wfosigw.bialystok.pl
Andrzej Łoban Inspektor (85) 875–81–88 | 887–447–795 aloban@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Czubaty Inspektor (85) 875–81–50 | 887-449-941 tczubaty@wfosigw.bialystok.pl

 

Realizacja Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” została zakończona w dn. 31.12.2023 r.

 

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku).

Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego będzie służyła:

 • zwiększeniu świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE poprzez umożliwienie wymiany informacji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2009/28/WE a także dyrektywy 2008/50/WE;
 • wsparciu na poziomie lokalnym przygotowywania dobrej jakości Planów gospodarki niskoemisyjnej i wynikających z nich projektów dot. efektywności energetycznej i OZE;
 • stworzeniu zachęty dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia stanowisk doradców energetycznych propagujących efektywność energetyczną i OZE;
 • stworzeniu systemu działań informacyjnych i szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji energetyków gminnych

Zadania:

 • doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE;
 • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych źródłach finansowania;
 • doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych.

Odbiorcy Projektu:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • miasta,
 • gminy,
 • państwowe jednostki budżetowe np.: urzędy statystyczne, prokuratury, sądy, więzienia, szkoły, internaty, leśnictwo, straż pożarna itp.,
 • szkoły wyższe,
 • organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • osoby indywidualne,
 • inni odbiorcy.