WFOŚIGW w BiałymstokuKontakt do WFOŚiGW w Białymstoku -

Treść

Kontakt do WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5 15–879 Białystok

REGON 200337408

NIP 542–19–52–597

tel.: (85) 875 81 81 fax: (85) 875 81 80

email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7.30–15.30

[mappress mapid=”1″]

Dane kontaktowe pracowników WFOŚiGW w Białymstoku

Zespół Doradców Energetycznych (ZDE)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Tomasz Czubaty Inspektor (85) 875–81–50 887-449-941

tczubaty@wfosigw.bialystok.pl

Tomasz Olszewski Referent (85) 875–81–90 887–447–792

tolszewski@wfosigw.bialystok.pl

Michał Frydrych Inspektor (85) 875–81–82 887–447–793

mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl

Przemysław Sojko Inspektor (85) 875–81–91 887–447–794 psojko@wfosigw.bialystok.pl
Andrzej Łoban Inspektor (85) 875–81–88 887–447–795 aloban@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Funduszy Krajowych (ZFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Izabela Grygorczuk Specjalista (85) 875–81–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz Inspektor (85) 875–81–61 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska Inspektor (85) 875–81–94 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko Inspektor (85) 875–81–92 apucko@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski Inspektor (85) 875–81–62 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl
Robert Chorzelski Inspektor (85) 875–81–98 rchorzelski@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka Inspektor (85) 875–81–75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Siuchno Referent (85) 875–81–95 psiuchno@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Kalinowska Referent (85) 875–81–69 akalinowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Klimaszewska Inspektor (85) 875–81–96 mklimaszewska@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Oziemkowicz-Paszko Referent (85) 875–81–89 aoziemkowicz@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Radziejewska Referent (85) 875–81–99 aradziejewska@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Katarzyna Wyszkowska Referent (85) 875–81–83 swyszkowska@wfosigw.bialystok.pl
Natalia Rygorowicz Referent (85) 875–81–63 nrygorowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Kasjanowicz Referent (85) 875–81–64 skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Lenkiewicz Referent (85) 875–81–65 slenkiewicz@wfosigw.bialystok.pl
Emilia Łazarska Referent (85) 875–81–66 ebylinska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Niewińska Specjalista (85) 875–81–60 mniewinska@wfosigw.bialystok.pl
Albin Łukaszewicz Referent (85) 875–81–74 alukaszewicz@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Poskrobko Referent (85) 875–81–85 pposkrobko@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Żoch Referent (85) 875–81–54 szoch@wfosigw.bialystok.pl
Anna Bagniuk Referent (85) 875–81–53 abagniuk@wfosigw.bialystok.pl
Ewa Wasiluk Inspektor (85) 875–81–87 ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Dorota Dworakowska Główny księgowy (85) 875–81–76 ddworakowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Lewocka Specjalista
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością (ISO)
(85) 875–81–79 mlewocka@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Zajko Starszy Księgowy (85) 875–81–77 azajko@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Laszewska-Trzeciak Księgowy-kasjer (85) 875–81–78 ilaszewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Organizacyjno-Administracyjny (ZOA)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Joanna Miluska Specjalista (85) 875–81–71 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Zalewska Specjalista (85) 875–81–71 azalewska@wfosigw.bialystok.pl
Marcin Strzymiński
Inspektor
(85) 875–81–68 mstrzyminski@wfosigw.bialystok.pl
Monika Dziekońska
Referent
(85) 875–81–55 mdziekonska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Kontroli (ZK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Danuta Hryniewicka Starszy Specjalista (85)875–81–67 dhryniewicka@wfosigw.bialystok.pl
Ryszard Sztuka Starszy Specjalista (85) 875–81–84 rsztuka@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Rudnicka Specjalista (85) 875–81–86 arudnicka@wfosigw.bialystok.pl
Edyta Woroniecka Specjalista (85) 875–81–97 eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Krzysztof Bonisławski Inspektor Ochrony Danych (IOD) 602 673 123 iod@wfosigw.bialystok.pl