WFOŚIGW w BiałymstokuKontakt do WFOŚiGW w Białymstoku -

Treść

Kontakt do WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5
15–879 Białystok

REGON 200337408
NIP 542–19–52–597

tel.: (85) 875 81 81
fax: (85) 875 81 80

email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7.30–15.30

Dane kontaktowe pracowników WFOŚiGW w Białymstoku

Zespół Doradców Energetycznych (ZDE)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Michał Frydrych Inspektor (85) 875–81–82
887–447–793
mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Olszewski Referent (85) 875–81–90
887–447–792
tolszewski@wfosigw.bialystok.pl
Przemysław Sojko Inspektor (85) 875–81–91
887–447–794
psojko@wfosigw.bialystok.pl
Andrzej Łoban Inspektor (85) 875–81–88
887–447–795
aloban@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Czubaty Inspektor (85) 875–81–50
887-449-941
tczubaty@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Funduszy Krajowych (ZFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Izabela Grygorczuk Specjalista (85) 875–81–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz Inspektor (85) 875–81–61 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska Inspektor (85) 875–81–94 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko Inspektor (85) 875–81–92 apucko@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski Inspektor (85) 875–81–62 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl
Robert Chorzelski Inspektor (85) 875–81–98 rchorzelski@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka Inspektor (85) 875–81–75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Siuchno Referent (85) 875–81–95 psiuchno@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Kalinowska Referent (85) 875–81–69 akalinowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Klimaszewska Referent (85) 875–81–96 mklimaszewska@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Oziemkowicz-Paszko Referent (85) 875–81–89 aoziemkowicz@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Radziejewska Referent (85) 875–81–99 aradziejewska@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Katarzyna Wyszkowska Referent (85) 875–81–83 swyszkowska@wfosigw.bialystok.pl
Natalia Rygorowicz Referent (85) 875–81–63 nrygorowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Kasjanowicz Referent (85) 875–81–64 skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Lenkiewicz Referent (85) 875–81–65 slenkiewicz@wfosigw.bialystok.pl
Emilia Łazarska Referent (85) 875–81–66 ebylinska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Niewińska Specjalista (85) 875–81–60 mniewinska@wfosigw.bialystok.pl
Albin Łukaszewicz Referent (85) 875–81–74 alukaszewicz@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Wsparcia Inicjatyw Regionalnych (ZWIR)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Ewa Wasiluk Inspektor (85) 875–81–87 ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Dorota Dworakowska Główny księgowy (85) 875–81–76 ddworakowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Lewocka Specjalista
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością (ISO)
(85) 875–81–79 mlewocka@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Zajko Starszy Księgowy (85) 875–81–77 azajko@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Laszewska-Trzeciak Księgowy-kasjer (85) 875–81–78 ilaszewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Organizacyjno-Administracyjny (ZOA)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Joanna Miluska Specjalista (85) 875–81–71 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Zalewska Specjalista
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
(85) 875–81–71 azalewska@wfosigw.bialystok.pl
Marcin Strzymiński
Inspektor
(85) 875–81–68 mstrzyminski@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Kontroli (ZK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Danuta Hryniewicka Starszy Specjalista (85)875–81–67 dhryniewicka@wfosigw.bialystok.pl
Ryszard Sztuka Starszy Specjalista (85) 875–81–84 rsztuka@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Rudnicka Specjalista (85) 875–81–86 arudnicka@wfosigw.bialystok.pl
Edyta Woroniecka Specjalista (85) 875–81–97 eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl