WFOŚIGW w BiałymstokuZasady udzielania dofinansowania -

Treść

Zasady udzielania dofinansowania

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznawana jest na zadania określone w ustawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz w oparciu o Politykę ekologiczną Państwa.

 

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2020 roku (PDF, 6.7MB)