WFOŚIGW w BiałymstokuKryteria dofinansowania -

Treść

Kryteria dofinansowania

Na podstawie art. 400 h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku. Wykonanie uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 249KB)