WFOŚIGW w BiałymstokuPriorytety w dofinansowaniu -

Treść

Priorytety w dofinansowaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku działając na podstawie art. 400 a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400 q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych. Jako priorytetowe traktuje się przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Listę przedsięwzięć priorytetowych zatwierdza w formie uchwały Rada Nadzorcza, a jej wykonanie powierza się Zarządowi WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2018 rok WFOŚiGW w Białymstoku (PDF, 98.2KB)