Program Moja Woda III – PLANOWANE ZAMKNIĘCIE NABORU

27 lutego 2024
Program Moja Woda III – PLANOWANE ZAMKNIĘCIE NABORU

Wkrótce zamknięcie naboru wniosków z programu Moja Woda III.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje o planowanym zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Programu Priorytetowego „Moja Woda”. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dwóch formach:  

– w formie elektronicznej tj. przez Portal Beneficjenta (wersja bez podpisów) – do dnia 29.02.2024 r. do godz. 23.59 (od dnia 01.03.2024 r. możliwość składania wniosków przez Portal Beneficjenta zostanie zablokowana) oraz

– w formie papierowej lub za pośrednictwem e-PUAP (wersja z podpisami) – do dnia 15.03.2024 r. do godz. 15.30 (dotyczy wyłącznie wniosków, dla których złożono wersję elektroniczną przez Portal Beneficjenta do dnia 29.02.2024 r.).

Wnioski złożone w formie elektronicznej oraz papierowej/przez e-PUAP powinny posiadać tożsamą sumę kontrolną. O zachowaniu terminu złożenia wniosku: w formie papierowej – decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku, przez e-PUAP – data jego wpływu na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Przedmiotem wsparcia w ramach programu są instalacje do zbierania, magazynowania, retencjonowania oraz wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Minimalny koszt inwestycji wynosi 2.000 zł, maksymalna kwota dotacji to 6.000 zł, natomiast sumaryczna pojemność zbiorników na deszczówkę objętych wsparciem wynosi co najmniej 2 m3.  

Pozostałe informacje o trzeciej edycji programu Moja Woda znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Moja Woda III:   

https://wfosigw.bialystok.pl/moja-woda/moja-woda-iii/