ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 2024 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WFOŚiGW w Białymstoku, w tym dla Zespołu Doradztwa Energetycznego.

Oferty można składać osobiście, przesłać pocztą (listownie) lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Św. Rocha 5, 15-879 Białystok

pok. 301 (sekretariat)

e-mail: azalewska@wfosigw.bialystok.pl

do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 12.00

z dopiskiem: „OFERTA – TONERY”

Zapytanie ofertowe (DOCX, 41.1KB)

Załącznik nr 1 (DOC, 43KB)

załącznik nr 2 (XLSX, 14.5KB)

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 16.6KB)

 

Umowa realizowana będzie w ramach „Projektu Doradztwa Energetycznego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).