ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH NA 2024 ROK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę artykułów i urządzeń biurowych dla WFOŚiGW w Białymstoku, w tym dla Zespołu Doradztwa Energetycznego.

Oferty można składać osobiście, przesłać pocztą (listownie) lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Św. Rocha 5, 15-879 Białystok

pok. 301 (sekretariat)

e-mail:azalewska@wfosigw.bialystok.pl

 

do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 10.00

z dopiskiem:  „OFERTA – ARTYKUŁY BIUROWE”

Zapytanie ofertowe (DOCX, 39.2KB)

Załącznik nr 1 (DOC, 42.5KB)

Załącznik nr 2 (XLSX, 19.3KB)

 

Umowa realizowana będzie w ramach „Projektu Doradztwa Energetycznego” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).