Zaproszenie do składania ofert na artykuły prasowe dotyczące biogazu

WFOŚiGW w Białymstoku zaprasza do składania ofert związanych z realizacją usługi przygotowania oraz publikacji 5 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania oraz publikacji artykułów w prasie lokalnej_2 (PDF, 679.3KB)

FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 90.1KB)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 208.7KB)

OŚWIADCZENIE (DOCX, 91KB)

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA (PDF, 198.7KB)

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 2 (PDF, 188.1KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_PRASA (PDF, 315.1KB)