Nabór wniosków dla JST na usuwanie azbestu w gospodarstwach rolnych

1 marca 2024
Nabór wniosków dla JST na usuwanie azbestu w gospodarstwach rolnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

 

Szczegóły dotyczące terminu i miejsca składania wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Azbest cz. 2

AZBEST (CZĘŚĆ 2)