WFOŚIGW w BiałymstokuKontakt do WFOŚiGW w Białymstoku -

Treść

Kontakt do WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok

REGON 200337408

NIP 542–19–52–597

tel.: (85) 875 81 81 fax: (85) 875 81 80

email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7.30–15.30

[mappress mapid=”1″]

Dane kontaktowe pracowników WFOŚiGW w Białymstoku

Zespół Doradców Energetycznych (ZDE)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Andrzej Łoban (85) 875–81–88
887–447–795

aloban@wfosigw.bialystok.pl

Tomasz Czubaty (85) 875–81–50
887-449-941

tczubaty@wfosigw.bialystok.pl

Tomasz Olszewski (85) 875–81–90
887–447–792

tolszewski@wfosigw.bialystok.pl

Michał Frydrych (85) 875–81–82
887–447–793

mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl

Przemysław Sojko (85) 875–81–91
887–447–794
psojko@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Funduszy Krajowych (ZFK)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Izabela Grygorczuk (85) 875–81–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz (85) 875–81–61 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska (85) 875–81–94 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko (85) 875–81–92 apucko@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski (85) 875–81–62 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl
Robert Chorzelski (85) 875–81–98 rchorzelski@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka (85) 875–81–75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Siuchno (85) 875–81–95 psiuchno@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Kalinowska (85) 875–81–69 akalinowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Klimaszewska (85) 875–81–96 mklimaszewska@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Oziemkowicz-Paszko (85) 875–81–89 aoziemkowicz@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Radziejewska (85) 875–81–99 aradziejewska@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Katarzyna Wyszkowska (85) 875–81–83 swyszkowska@wfosigw.bialystok.pl
Natalia Rygorowicz (85) 875–81–63 nrygorowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Kasjanowicz (85) 875–81–64 skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Lenkiewicz (85) 875–81–65 slenkiewicz@wfosigw.bialystok.pl
Emilia Łazarska (85) 875–81–66 ebylinska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Niewińska (85) 875–81-60 mniewinska@wfosigw.bialystok.pl
Albin Łukaszewicz (85) 875–81–74 alukaszewicz@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Poskrobko (85) 875–81–85 pposkrobko@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Żoch (85) 875–81–54 szoch@wfosigw.bialystok.pl
Anna Bagniuk (85) 875–81–53 abagniuk@wfosigw.bialystok.pl
Ewa Wasiluk (85) 875–81–87 ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl
Adam Hryniewicki (85) 875–81–57 ahryniewicki@wfosigw.bialystok.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Dorota Dworakowska – Główny księgowy (85) 875–81–76 ddworakowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Lewocka (85) 875–81–79 mlewocka@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Zajko (85) 875–81–77 azajko@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Laszewska-Trzeciak (85) 875–81–78 ilaszewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Organizacyjno-Administracyjny (ZOA)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Joanna Miluska (85) 875–81–71 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Zalewska (85) 875–81–71 azalewska@wfosigw.bialystok.pl
Marcin Strzymiński (85) 875–81–68 mstrzyminski@wfosigw.bialystok.pl
Monika Dziekońska (85) 875–81–55 mdziekonska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Kontroli (ZK)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Danuta Hryniewicka (85) 875–81–67 dhryniewicka@wfosigw.bialystok.pl
Ryszard Sztuka (85) 875–81–84 rsztuka@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Rudnicka (85) 875–81–86 arudnicka@wfosigw.bialystok.pl
Edyta Woroniecka (85) 875–81–97 eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Krzysztof Bonisławski 602 673 123 iod@wfosigw.bialystok.pl