Zmiany w Prawie zamówień publicznych

8 stycznia 2010
Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2010 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej 1177/2009, zmieniające wysokość kwot, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania przez zamawiającego ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wysokość progów została również określona w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1795). Zmianie uległ kurs złotego w stosunku do euro, który używany jest przy przeliczaniu kwot progów unijnych na walutę krajową. Od Nowego Roku kurs złotego do euro wynosi 3,839 zł. Zmiana ta wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1796).
Wartości progów unijnych znajdziecie Państwo w tabeli publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.