Zmiana zasad udzielania pomocy państwa w formie rekompensaty

25 stycznia 2012
Zmiana zasad udzielania pomocy państwa w formie rekompensaty

20 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przyjęła zmieniony pakiet unijnych zasad pomocy publicznej w odniesieniu do oceny rekompensaty ze środków publicznych przeznaczonej na realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Szczegóły tutaj.