Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA”

11 grudnia 2020
Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA”

UWAGA! Od 04.12.2020 r. zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024 – nowa korzystna zmiana dla wnioskodawców i beneficjentów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku informuje, iż uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 04.12.2020 r. zmieniony został Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024.

Zmieniony Regulamin wprowadza nowy termin na zakończenie przedsięwzięcia (rozumiane jako data podpisania protokołu odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu) wynoszący maksymalnie 12 miesięcy od dnia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (dotychczas obowiązywał termin 6 miesięcy od złożenia wniosku o dotację).

Powyższa zmiana ma zastosowanie do wszystkich wniosków złożonych od początku trwania naboru w ramach programu Moja Woda tj. od 01.07.2020 r. i jest odpowiedzią na postulaty wnioskodawców i beneficjentów programu Moja Woda, zgłaszane do WFOŚiGW w Białymstoku.