Zmiana organizacji pracy w związku z COVID-19

11 marca 2020
<font color=red>Zmiana organizacji pracy w związku z COVID-19</font>

W związku z istniejącym zagrożeniem wirusem COVID–19 od dnia 12 marca 2020 r.  do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nie przyjmuje interesantów oraz nie prowadzi indywidualnych konsultacji.
Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, wszelką inną korespondencję prosimy kierować drogą pocztową.
Najbliższa placówka Poczty Polskiej znajduje się przy ul. Lipowej 32 w Białymstoku.
Prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych:
Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze:
tel. 85-749 94 89; 85-749 94 99; 85-749 94 82; 85-749 94 90; 85-749 94 91; 85-749 94 88;
85-749 94 81; 85-749 94 92; 85-749 94 94; 85-749 94 95; 85-749 94 96; 85-749 94 98;
85-749 94 80
Kontakt e-mail:  doradztwo@wfosigw.bialystok.pl
Strona internetowa Funduszu: https://wfosigw.bialystok.pl/
Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/