Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

16 października 2023
Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,

w związku zawarciem przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW w Białymstoku) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, WFOŚiGW w Białymstoku informuje iż z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Państwa danych osobowych są WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów.

WFOŚiGW w Białymstoku, przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych  przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu, tj.:

  • „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych (PDF, 144.2KB)