Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

18 listopada 2015
Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm umożliwia sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.