WFOŚIGW w BiałymstokuPrzedsięwzięcia edukacyjne (bez Ekopracowni) -

Treść

Przedsięwzięcia edukacyjne (bez Ekopracowni)

Część 1)

Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych w następujących obszarach tematycznych (z wyłączeniem Ekopracowni):

 

  1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
  2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;
  3. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój;
  4. Niskoemisyjny transport;

W ramach naboru konkursowego, wnioskodawca może złożyć maksymalne dwa wnioski o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że w ramach jednej części naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, zgodnie z tematem określonym dla danej części naboru.

AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY – nabór uzupełniający

Nabór wniosków:

od dnia 28.08.2023 r. – do dnia 08.09.2023 r. do godz. 15.30.

dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu tematycznego:

  1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
  2. Niskoemisyjny transport;

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej:

Izabela Grygorczuk

(85) 875–81–93

igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Sylwia Kasjanowicz

(85) 875–81–64

skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania

Regulamin dla WF Białystok (PDF, 300KB) (PDF, 300KB)

Przykładowy zakres tematyczny (DOCX, 97.8KB) (DOCX, 97.8KB)

____________________________________________________________________

Dokumenty do wniosku

Wniosek o dofinansowanie edukacja ekologiczna (DOCX, 116.7KB) (DOCX, 116.7KB)

Harmonogram HRF Białystok (XLSX, 125.8KB) (XLSX, 125.8KB)

Załączniki

Oświadczenie Wnioskodawcy dot. pomocy publicznej (DOCX, 81.6KB) (DOCX, 81.6KB)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (DOC, 122.5KB) (DOC, 122.5KB)

Właściwy formularz pomocy publicznej

Formularz Pp1_a_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1) (XLS, 153.5KB) (XLS, 153.5KB)

Formularz Pp1_b_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (2) (XLS, 161.5KB) (XLS, 161.5KB)

Formularz Pp2 (DOC, 36KB) (DOC, 36KB)

Formularz_Pp3_pomoc_inna_2016 (XLSX, 83.9KB) (XLSX, 83.9KB)


Dokumenty do umowy

Oświadczenie korespodencja (DOCX, 16KB) (DOCX, 16KB)

Oświadczenie VAT (DOCX, 20.1KB) (DOCX, 20.1KB)

Tabela efektów planowanych do umowy (DOCX, 24.4KB) (DOCX, 24.4KB)

Harmonogram_rzeczowo-finansowy_do_umowy (XLSX, 127.3KB) (XLSX, 127.3KB)

Wzór umowy (PDF, 286.4KB) (PDF, 286.4KB)

Wzór_wniosku_o_wypłatę (DOCX, 25.4KB) (DOCX, 25.4KB)

Rozliczenie_częściowe_końcowe-dotacji (XLSX, 16.9KB) (XLSX, 16.9KB)

Oświadczenie_o_wyborze_wykonawcy (DOCX, 32.9KB) (DOCX, 32.9KB)

Rozliczenie częściowe_końcowe_Tabela efektów (DOCX, 24.7KB) (DOCX, 24.7KB)

Klauzula informacyjna (DOCX, 15.9KB) (DOCX, 15.9KB)


Listy rankingowe

Lista rankingowa – Niskoemisyjny transport (PDF, 382.1KB)

Lista rankingowa – Ochrona srodowiska gospodarka wodna i zrownowazony rozwoj (PDF, 333.9KB)

Lista rankingowa -Odnawialne zrodla energii i efektywnosc energetyczna (PDF, 530KB)

Lista rankingowa-Czyste powietrze przeciwdzialanie emisjom (PDF, 441KB)