WFOŚIGW w BiałymstokuFundusz Ekologii -

Treść

Fundusz Ekologii

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY

Nabór ciągły od 26.02.2024 r. – do wyczerpania środków finansowych.

Wniosek składany jest przez organ prowadzący szkołę/zespół szkół.
Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wersję elektroniczną wniosku i harmonogramu umożliwiającą edycję danych należy wysłać na adres e-mail skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę Szkoły.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii

Sylwia Kasjanowicz

(85) 875–81–64

skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin 2) Fundusz ekologii 2024 (PDF, 242.2KB)

Wniosek o dofinansowanie 2) Fundusz ekologii 2024 (DOCX, 105.2KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku 2) Fundusz Ekologii (XLSX, 68.7KB) (XLSX, 68.7KB)

Załączniki

Oświadczenie Wnioskodawcy dot. pomocy publicznej (DOCX, 81.6KB) (DOCX, 81.6KB) (DOCX, 81.6KB)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (DOC, 122.5KB) (DOC, 122.5KB) (DOC, 122.5KB)

Właściwy formularz pomocy publicznej

Formularz Pp1_a_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1) (XLS, 153.5KB) (XLS, 153.5KB) (XLS, 153.5KB)

Formularz Pp1_b_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (2) (XLS, 161.5KB) (XLS, 161.5KB) (XLS, 161.5KB)

Formularz Pp2 (DOC, 36KB) (DOC, 36KB) (DOC, 36KB)

Formularz_Pp3_pomoc_inna_2016 (XLSX, 83.9KB) (XLSX, 83.9KB) (XLSX, 83.9KB)

Dokumenty do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy 2) Fundusz Ekologii (XLSX, 68.8KB)

Umowa dotacji- wzór 2) Fundusz ekologii (DOCX, 56.9KB)

zał.1- Wniosek o wyplatę (DOCX, 25.1KB)

zał.2- Rozliczenie końcowe dotacji (XLSX, 15.9KB)

zał.3- Tabela osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych (DOCX, 20.9KB)

zał.4 – Klauzula informacyjna 2) Fundusz ekologii (DOCX, 19.1KB)

Listy rankingowe

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania cz.2 Fundusz Ekologii 2023 (PDF, 509.6KB)