Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 4 grudnia 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się trzeci nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski można było składać od 3 listopada 2008 r.

W ramach trzeciego naboru wniosków konkursowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęło pięć projektów wodno-ściekowych:

  1. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I;
  2. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I;
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz i Dobrzyniewo Duże;
  4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno;
  5. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo.

Nie zarejestrowano żadnego wniosku z terenu woj. podlaskiego, którego zakres pokrywałby się z działaniem 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych. Łączna wartość projektów złożonych w WFOŚiGW w Białymstoku w ramach trzeciego naboru wniosków konkursowych przekracza 98 mln zł, z czego potencjalni beneficjenci wnioskują o dotację w wysokości ponad 67 mln zł ze środków Funduszu Spójności.