Zakończono siódmy nabór wniosków konkursowych w ramach II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

15 lutego 2011

Dnia 14 lutego 2011 r. o godz. 15.00 zakończył się siódmy nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i działanie 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

W ramach siódmego naboru wniosków konkursowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nie wpłynęły żadne projekty.