Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

6 czerwca 2009
Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

21 czerwca 2008 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych zostały przekazane do instytucji pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.przejdź