Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

10 lutego 2014
Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

10 lutego 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wojewoda Podlaski Maciej Żywno wręczył trzy odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Uhonorowani zostali:

Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

Janusz Marek Szymczukiewicz

Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

Mieczysław Bagiński

Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

Wiesław Dołęgowski.

Dwaj pierwsi panowie są członkami Rady Nadzorczej, a trzeci Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez ministra właściwego do spraw środowiska. Odznaka została ustanowiona 28 maja 1985 roku uchwałą Rady Ministrów w celu wyróżnienia osób zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Odznaka jest szczególnym, zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw obcych w uznaniu ich zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tylko raz danej osobie. Nadanie potwierdza się legitymacją wręczaną łącznie z odznaką.
(źródło: Wikipedia)