Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

6 czerwca 2009
Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

Ministerstwo Środowiska przypomina beneficjentom funduszy z Unii Europejskiej o konieczności powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO – Measure Authorising Officer). Informacja na temat trybu powoływania i obowiązków MAO jest dostępna na stronie internetowej www.ekoportal.pl w części dotyczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.