Szkolenie nr 2 dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

2 stycznia 2024
Szkolenie nr 2 dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

W dniach 19-20.12.2023 r. pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”.

 

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przebiegu procesu produkcji  biogazu i biometanu, w tym m.in.: omówienie faz cyklu produkcji, technologii używanych do obróbki oraz rodzaju surowców wykorzystywane do produkcji, a także przedstawienie charakterystyki rynku biogazu/biometanu w Polsce oraz UE i perspektywy rozwoju.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”, której koordynatorem jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i popularyzacja wiedzy w zakresie wykorzystania biogazu i biometanu, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.