Szkolenie nr 1 dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

2 stycznia 2024
Szkolenie nr 1 dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

W dniu 18.12.2023 r. pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku wzięli udział w jednodniowym szkoleniu pn. „Biogaz i biometan – podstawy technologiczne, prawne oraz aspekty środowiskowe”.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji biogazu i biometanu, a w szczególności podstawy technologiczne, prawne oraz aspekty środowiskowe.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”, której koordynatorem jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i popularyzacja wiedzy w zakresie wykorzystania biogazu i biometanu, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.