Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

21 listopada 2018
Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

W dniu 8 listopada bieżącego roku w Hotelu Esperanto w Białymstoku odbyło się pierwsze z cyklu czterech szkoleń – spotkanie z kandydatami na gminnych energetyków. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób z terenu województwa podlaskiego, które na co dzień mają do czynienia z efektywnością energetyczną oraz inwestycjami na terenie swoich miast i gmin. W ramach szkoleń zaplanowano 6 dni wykładów,  podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, założeń planowania i zarządzania w poszczególnych obszarach z tym związanych, możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć w zakresie EE i OZE, możliwych oraz dostępnych technologii i rozwiązań. Pierwsza grupa szkoleniowa jeszcze w tym roku uzupełni swoją wiedzę, aby pod okiem Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku być przygotowanym do samodzielnej pracy na obszarze swojej gminy.