Szkolenia dla beneficjentów POIiŚ – edycja 2014

3 listopada 2014
Szkolenia dla beneficjentów POIiŚ – edycja 2014

W najbliższych tygodniach Instytucja Pośrednicząca PO IiŚ w sektorze środowiska przeprowadzi kilkanaście szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące tematów i terminów poszczególnych szkoleń, a także sposobu zgłaszania uczestnictwa można znaleźć na stronie: http://www.mos.gov.pl/kategoria/5793_szkolenia_dla_beneficjentow_poiis_edycja_2014/. Szkolenia organizowane są w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Udział w nich jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób na co dzień realizujących projekty finansowane z PO IiŚ. Przeznaczone są one dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska.

***

Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.