Szkolenia Czyste Powietrze dla pracowników JST

11 lipca 2019
Szkolenia Czyste Powietrze dla pracowników JST

W nawiązaniu do pisma Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2019 r. (znak: GPM.0310.1.2019.KK) dotyczącego bezpłatnych warsztatów szkoleniowych z zakresu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku poniżej przedstawia aktualny harmonogram spotkań dla pracowników powiatów i gmin woj. podlaskiego.

Pobierz Harmonogram (PDF, 128KB)

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany, bezpośrednio po potwierdzeniu terminów i miejsc spotkań dla pozostałych gmin.

Warsztaty prowadzone będą przez Doradców Energetycznych w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Listy uczestników wskazanych do udziału w szkoleniach prosimy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na adres e-mail: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl lub na adresy Doradców Energetycznych (wskazane w harmonogramie), którzy prowadzić będę warsztaty na Państwa terenie.