WFOŚIGW w BiałymstokuAudyty Energetyczne -

Treść

Audyty Energetyczne

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do ubiegających się o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE.

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, wskazującym rozwiązanie optymalne, które uwzględnia koszty realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskane oszczędności energii,. Jest on wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków POIiŚ, RPO i innych środków publicznych na inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i/lub elektrycznej.

www.pytanieodom.pl

Działający na terenie całego kraju Doradcy energetyczni, zatrudnieni w WFOŚiGW oraz Województwie Lubelskim pomogą ubiegającym się o dofinansowanie w weryfikacji audytów.

Usługa jest nieodpłatna i jest skierowana do:

  • podmiotów sektora publicznego,
  • przedsiębiorców,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • osób fizycznych,
  • realizujących inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

Co zyskujesz?

Audyt energetyczny jest wymagany przy realizacji takich inwestycji jak:

  • termomodernizacja budynku,
  • modernizacja źródła ciepła,
  • modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • modernizacja oświetlenia,

a także działań związanych z modernizacją przedsiębiorstwa służącą zmniejszeniu zużycia energii cielnej i/lub energii elektrycznej.

Błędnie wykonany lub niekompletny audyt energetyczny może skutkować wydłużeniem oceny wniosku o dofinansowanie, a nawet jego odrzuceniem.

Doradcy energetyczni sprawdzają zgodność audytu energetycznego z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.) oraz weryfikują go pod kątem zgodności z kryteriami danego źródła finansowania.