Spotkanie informacyjne

14 marca 2014
Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacjne dotyczące Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa.

Przypominany, iż 31 stycznia 2014 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014). Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

W związku z powyższym WFOŚiGW w Białymstoku jako Instytucja Wdrażająca planuje zorganizować spotkania informacyjne dotyczące w/w konkursów. Spotkanie odbędzie się w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku na przełomie marca i kwietnia br.

Zainteresowanie spotkaniem prosimy zgłaszać do 21 marca br. na adresy mailowe: aloban@wfosigw.bialystok.pl lub dplonski@wfosigw.bialystok.pl. Przy zgłaszaniu prosimy podać liczbę osób z danej instytucji wyrażających chęć wzięcia udziału w spotkaniu.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska http://mos.gov.pl/ lub stronie Funduszu https://www.wfosigw.bialystok.pl/. Ponadto informujemy, że pracownicy Funduszu (Zespołu Funduszy Europejskich) udzielą odpowiedzi na Państwa pytania w zakresie posiadanej wiedzy i znajomości z realizacji działania 1.1. POIiŚ.