Są pieniądze na kolejne wypłaty w programie „Czyste Powietrze”

2 lutego 2024
Są pieniądze na kolejne wypłaty w programie „Czyste Powietrze”

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który sukcesywnie przekazuje te pieniądze dzisiaj (2.02.2024) na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). To zapewnia w najbliższych tygodniach realizację i bezpieczeństwo bieżących oraz ostatnich zaległych wypłat, zarówno dla beneficjentów „Czystego Powietrza”, jak i wykonawców działających w ramach prefinansowania 2) i 3) części programu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z szesnastu wfośigw, wszystkie środki przekazane przez NFOŚiGW (200 mln zł) zostały już rozdysponowane wśród beneficjentów „Czystego Powietrza”.

Obie tegoroczne transze (pierwsza w styczniu 200 mln zł, oraz ta obecna – w lutym 400 mln zł) pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który finansuje inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym program „Czyste Powietrze”.

Nadal trwają prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad wypłatą kolejnych transz pieniędzy z KPO. Równolegle podejmowane są działania mające na celu uruchomienie środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), co – zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami – zagwarantuje niezakłóconą ciągłość programu.