Ruszył nabór wniosków w ramach Priorytetu II PO IiŚ

10 grudnia 2012
Ruszył nabór wniosków w ramach Priorytetu II PO IiŚ

21 stycznia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (Priorytet II PO IiŚ, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich). Wnioski można składać do 25 lutego br. Szczegóły tutaj.

W I kwartale bieżącego roku Ministerstwo Środowiska planuje ogłosić kolejny nabór (tym razem w ramach Priorytetu I, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).