Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

15 lipca 2013
Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

15 lipca 2013 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10-15 tys. RLM.

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln euro. Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2013 r.
Więcej szczegółów można znaleźć tutaj lub tutaj.