Rozstrzygnięcie konkursu pn. „OZE”

31 sierpnia 2010
Rozstrzygnięcie konkursu pn. „OZE”

Informacja dla beneficjentów, którzy złożyli do dnia 31.07.2010 r. wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji w ramach konkursu pod nazwą” OZE”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Rozstrzygnięty został konkurs pn. „OZE”

Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania:

  1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA na zadanie pn. „Montaż układu wysokiej kogeneracji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu w SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem”, kwota pożyczki do 4.830.000 zł.
  2. PHU Wileczek Marian na zadanie pn. „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”, kwota pożyczki do 4.875.000 zł.
  3. Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn s. c. W. Kotarska, L. Kotarski na zadanie pn. „Nowoczesna Elektrownia Wiatrowa w m. Blenda etap I”, kwota pożyczki 1.173.435 zł.

Wnioski niezakwalifikowane do dofinansowania:

  1. Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn s. c. W. Kotarska, L. Kotarski na zadanie pn. „Nowoczesna Elektrownia Wiatrowa w m. Blenda etap II.”
  2. EWL Maciej Cichocki na zadanie pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Leszczewo”.