Rozdano pierwsze zaświadczenia uczestnictwa w Szkoleniu dla kandydatów na Gminnych Energetyków!

11 grudnia 2018
Rozdano pierwsze zaświadczenia uczestnictwa w Szkoleniu dla kandydatów na Gminnych Energetyków!

7 grudnia br. zakończyliśmy pierwsze szkolenia z cyklu czterech dla kandydatów na Gminnych energetyków. Wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym zdali test wiedzy! Wyszkoleni pracownicy, pod okiem doradców energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu będą teraz przekazywać zdobytą wiedzę na obszarach swoich gmin, starając się wpłynąć na „efektywne korzystanie ze środowiska”.