Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

9 października 2009
Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ opublikowała na stronie internetowej (PDF, 0B) przykładową ścieżkę postępowania w kwestii ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi lub gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.