Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

6 czerwca 2009
Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

Przyjęte, na posiedzeniach Komitetu Monitorującego PO IiŚ 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r., Kryteria wyboru projektów w sektorach: środowisko (priorytety I-V), energetyki (priorytety IX i X), kultury (priorytet XI), zdrowia (priorytet XII) oraz pomocy technicznej (priorytety XIV i XV) zostały opublikowane w serwisie internetowym instytucji zarządzającej.przejdź do podstrony z dokumentem