Zaproszenie do składania ofert w zakresie świadczenia usługi poligraficznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza wydać publikację poświęconą jubileuszowi 20-lecia oraz obecnemu stanowi wdrażania w woj. podlaskim dwóch pierwszych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – skład komputerowy, druk i dostawa folderu (PDF, 0B)

Rozstrzygnięcie postępowania – skład komputerowy, druk i dostawa folderu (PDF, 0B)

logotypy