Zaproszenie do składania ofert w zakresie produkcji spotu reklamowego i jego emisji na antenie telewizji regionalnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku poszukuje wykonawcy w przedmiocie:

  1. Produkcja spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w woj. podlaskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.
  2. Emisja spotu reklamowego, o którym mowa w pkt. 1 na antenie TVP Białystok.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – produkcja spotu reklamowego i jego emisja na antenie telewizji regionalnej (PDF, 0B)

Załącznik nr 1 – wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (DOC, 0B)

Unieważnienie postępowania w zakresie produkcji spotu reklamowego ijego emisji na antenie telewizji regionalnej (PDF, 0B)

logotypy