Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia prelekcji w ramach spotkań szkoleniowo-informacyjnych.