Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia nr 1 o tematyce biogazu/biometanu

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia nr 1 o tematyce biogazu/biometanu w Polsce dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1 (PDF, 369.7KB)

Zaproszenie do składania ofert nr 1 (PDF, 333.8KB)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr 1 (PDF, 187.5KB)

FORMULARZ OFERTOWY nr 1 (DOCX, 89.8KB)