Zaproszenie do składania ofert na programy telewizyjne dotyczące biogazu

WFOŚiGW w Białymstoku zaprasza do składania ofert związanych z realizacją usługi produkcji i realizacji 2 aranżacji w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”

Zaproszenie do składania ofert na usługę produkcji i realizacji aranżacji w programie telewizyjnym (PDF, 350.1KB)

FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 90KB)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 205.1KB)

OŚWIADCZENIE (DOCX, 90.9KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_TV (PDF, 305.9KB)