Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia serwerowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia serwerowni.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia w załączniku poniżej.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – wyposażenie serwerowni (PDF, 0B)

Kontakt telefoniczny:

  • pytania techniczne 531-818-748
  • pytania merytoryczne 85 74 60 241

Informacje dodatkowe:
– nie jest możliwa częściowa realizacja zamówienia;
– nie dopuszczamy możliwości oferowania alternatywnych urządzeń;
– macierz dyskowa ma być dostarczona z 4 dyskami 3TB fabrycznie zainstalowanymi
przez producenta macierzy;
– gwarancja na macierz dyskową ma być 3-letnia jednolita na urządzenie i dyski;
– sprzęt zostanie dostarczony w ciągu maksymalnie 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty;
– szafa serwerowa zostanie dostarczona do pomieszczenia serwerowni i tam złożona.

Oferty należy składać osobiście w WFOŚIGW ul. Św. Rocha 5 w pok. 301
lub na adres e-mail:biuro@wfosigw.bialystok.pl

Termin składania ofert do dnia 24 maja 2013 r. do godz. 12.00.