Serwis systemu SYMFONIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci serwis systemu SYMFONIA.

SERWIS SYSTEMU OBEJMUJE:

 • obsługę zgłoszeń serwisowych,
 • usuwanie problemów serwisowych,
 • realizację przyjętych do wykonania przez Wykonawcę postulatów zmiany zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie konsultacji dotyczących Systemu SYMFONIA.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zadania podstawowe:

 • umożliwienie zamawiającemu przekazywania zgłoszeń serwisowych,
 • zapewnienie gotowości do podjęcia działań w czasie gotowości serwisowej (7.30-15.30),
 • podejmowanie interwencji w celu zdiagnozowania i usunięcia problemów serwisowych związanych z eksploatacją Systemu SYMFONIA zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie użytkownikom telefonicznych konsultacji dotyczących korzystania z Systemu SYMFONIA w czasie gotowości serwisowej,
 • współpraca z zamawiającym przy usuwaniu źródeł i przyczyn zgłaszanych problemów,
 • przekazywanie producentowi oprogramowania uwag oraz postulatów zamawiającego dotyczących zmian zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA , których celem byłoby dostosowanie programów do aktualnych przepisów podatkowych i prawnych oraz bieżących potrzeb zamawiającego,
 • przekazywanie uzyskanych od producenta informacji o nowościach w Systemie SYMFONIA oraz kierunkach jego rozwoju.

Zadania dodatkowe:

 • aktualizacja Systemu Symfonia obejmująca:
  • dostarczanie nowych niepłatnych wersji,
  • wykonanie kopii bazy danych Systemu Symfonia sprzed aktualizacji w zakresie w jakim jest wykonywana aktualizacja,
  • instalację nowych niepłatnych wersji oraz nowych płatnych wersji Systemu Symfonia otrzymanych od Zamawiającego na platformie systemowo-sprzętowej Zamawiającego pod warunkiem spełnienia przez platformę systemowo-sprzętową Zamawiającego parametrów wymaganych przez nową niepłatną lub nową płatną wersję systemu symfonia,
  • sprawdzenie poprawności działania systemu symfonia po aktualizacji,
  • konfiguracja systemu po aktualizacji w zakresie wymaganym przez nową niepłatną lub nową płatną wersję Systemu Symfonia.
 • realizacja postulatów zmiany poprzez prowadzenie prac wdrożeniowych i konsultacji związanych ze zmianą zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA oraz dokonywanie zmian w konfiguracji Systemu SYMFONIA pod potrzeby Zamawiającego – w zakresie możliwości, jakie daje System SYMFONIA oraz pod warunkiem, że realizacja Postulatów nie naruszy wewnętrznej logiki i spójności Systemu SYMFONIA i nie będzie miała niekorzystnego wpływu na jego wydajność.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w w/w zakresie.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.