Profilaktyczne badania lekarskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich:

  • wstępnych,
  • okresowych,
  • kontrolnych,

na stanowiskach:

  • kadra zarządcza (stanowiska decyzyjne),
  • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m.),
  • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m., kierowanie samochodem kat. B).

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.