Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

8 marca 2013
Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w ramach programu „REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, planuje zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.

Warunki dofinansowania:

  • dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych;
  • okres dofinansowania do 7 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy środków;
  • karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona od wypłaty ostatniej transzy nie dłuższa niż 18 miesięcy;
  • pożyczka nie podlega umorzeniu.

Planowane oprocentowanie pożyczki – 3% w skali roku.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i jej odesłanie do 12 marca br. do godz.12 na adres: kplonska@wfosigw.bialystok.pl

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Funduszu:

Karolina Płońska – tel. 85/749 94 82, email: kplonska@wfosigw.bialystok.pl

Tomasz Grynasz – tel. 85/749 94 81, email: tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

Załącznik: tabela (XLS, 0B)